Windows Diary

  • Oznaczone jako odpowiedź przez użytkownika Mervyn Zhang piątek 28 sierpnia 2009 01:47

Na niektórych typach kontrolerów domeny upewnij się, którzy uwierzytelnieni użytkownicy mają nazwy i uprawnienia do odczytu w moim katalogu SYSVOL. Upewnij się również, że Deny rzeczywiście istnieje na liście ACL SYSVOL.

Ta całkowita satysfakcja jest dostarczana „TAK JAK JEST” bez żadnych gwarancji ani odpowiednich praw.

 

 

Przyspiesz teraz wydajność swojego komputera dzięki temu prostemu pobieraniu.

GPUpdate — wymuś: ponownie zastosuj wszystkie nowe i stare zasady. W rzeczywistości uruchomienie GPUPdate / force na jednej partii laptopów może siać spustoszenie w twojej własnej karierze. Dzieje się tak, ponieważ te maszyny są konfigurowane w dobrym, niezawodnym kontrolerze domeny i sprawdzają dla nich każdy bieżący obiekt zasad grupy.

Naciśnij klawisz Windows + X, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy menu Start.Wybierz Wiersz polecenia Windows PowerShell.Wpisz gpupdate / force i naciśnij enter. Poczekaj, aż konkretny komputer i procedury niestandardowe zostaną zaktualizowane.Uruchom ponownie netbooka. Może być wymagane ponowne uruchomienie, aby zapewnić spełnienie prawie wszystkich warunków.

Otwarty.Połącz zwykle GPO z rzeczywistą organizacją przez określony podział.Kliknij prawym przyciskiem myszy jednostkę organizacyjną i wybierz opcję Aktualizuj zasady grupy.W określonym oknie dyskusyjnym Wymuś aktualizację zasad grupy potwierdź akcję, klikając prawym przyciskiem myszy Tak.