Windows Diary

  • Markerad som ett svar av användare Arthur Xie 27 augusti, år 2010 08:05

Om det är möjligt navigerar du till Kör-knappen via gpedit.msc och kontrollerar sökvägarna nedan för att säkerställa att icke-admin-spelare har tillgång till uppdateringar av fastighetsdokumentet.

Snabba upp din dators prestanda nu med denna enkla nedladdning.