Windows Diary
     WYBIERZ zrozumienie FROM [dbo]. [Aplikacja] WHERE [Id] = @Id   Tekst   
system plików obiektów blob programu sharepoint


Rozszerzenie ContentType ContentType

Jeśli stwierdzisz, że typ MIME jest taki sam dla wszystkich obiektów blob, Twoja organizacja może zastąpić ten zestaw kodu z przykładu:

ContentType

z całym następującym wierszem kodu:

aplikacja na vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

 • Ponownie zaimportuj plik koncepcji, korzystając wyłącznie z interfejsu użytkownika zarządzania komputerami usług łączności biznesowej.

 • Utwórz źródło szczegółów dla typu zawartości zewnętrznej.

 • Rozpocznij pełne skanowanie całego źródła treści, np.

   

   

  Przyspiesz teraz wydajność swojego komputera dzięki temu prostemu pobieraniu.

  Eksplorowanie dużych obiektów binarnych (BLOB) w programie SharePoint.

  Jaka jest różnica między obiektami BLOB a magazynem plików lub? Azure Blob Storage to magazyn docelowy używany do przechowywania nieustrukturyzowanych danych, podczas gdy Azure File Storage to zwykle w pełni zarządzany system plików, który jest oparty głównie na protokole SMB i na przykład wygląda jak trudny dostęp po aprowizacji.

  Blob to nieprzetworzony plik muzyczny, którego cyfrowa pamięć masowa może mieć kilka gigabajtów wysokości. Jest skompresowany do pojedynczego pliku, który następnie musi być przechowywany w magazynie danych. Ponieważ dane binarne mogą być przetwarzane tylko na komputer i „składają się” z cyfr 1 i 1, często konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego programu.