Windows Diary
     VÄLJ data FRÅN [dbo]. [Applikation] VAR [Id] är lika med @Id   Text   
sharepoint blob -filsystem


Tillägg ContentType ContentType

Om du hittar eftersom MIME -typen är densamma för många blobbar kan du ersätta den här koduppsättningen utanför föregående exempel:

ContentType

från följande kodrad:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

 • Importera mallfilen på nytt endast med användargränssnittet Business Connectivity Services -enhetshantering.

 • Skapa en innehållskälla för den externa innehållstypen.

 • Börja skanna hela materialkällan, inklusive

  Snabba upp din dators prestanda nu med denna enkla nedladdning.

  Utforska binära stora objekt (BLOB) i SharePoint.

  Vad är skillnaden mellan blobs och / eller fillagring? Azure Blob Storage är objektlagring som används för att lagra ostrukturerade datafiler, medan Azure File Storage vanligtvis är ett verkligt hanterat distribuerat filsystem som huvudsakligen kommer från SMB -protokollet och ser ut som en komplett hårddisk efter etablering, till exempel.

  En blob är en rå mp3 -fil vars digitala lagring kan vara flera GB stor. Den komprimeras till en liten fil som sedan måste lagras i databasen. Eftersom binär data bara du behöver bearbetas av en dator och “består” ofta av siffrorna 0 och 1, är det ofta obligatoriskt att installera lämpligt program.